Milicja przed Collegium Novum

Oddziały Milicji Obywatelskiej przed Collegium Novum, 13 III 1968 r.