Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Poznaniu

II posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Poznań, 24 listopada 2017

Dyskutowano o upamiętnieniach na terenie Poznania

  • Otwarcie spotkania: przewodniczący Komitetu prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk oraz Dyrektor IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek Otwarcie spotkania: przewodniczący Komitetu prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk oraz Dyrektor IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek
  • Wręczanie aktów nominacjnych – dr Barbara Bielinis-Kopeć Wręczanie aktów nominacjnych – dr Barbara Bielinis-Kopeć
  • Wręczanie aktów nominacyjnych – dr Zdzisław Kościański Wręczanie aktów nominacyjnych – dr Zdzisław Kościański
  • Posiedzenie Komitetu Posiedzenie Komitetu
  • Wprowadzenie Adama Kaczmarka z IPN Wprowadzenie Adama Kaczmarka z IPN
  • Posiedzenie Komitetu Posiedzenie Komitetu
  • Posiedzenie Komitetu Posiedzenie Komitetu
  • Posiedzenie Komitetu Posiedzenie Komitetu

24 listopada 2017 r. w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, odbyło się II posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Poznaniu.

Zebranie poprowadził przewodniczący Komitetu prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk. W trakcie posiedzenia, członkowie Komitetu dyskutowali nad kwestiami dotyczącymi upamiętnień. Pozytywnie został zaopiniowany wniosek o nadanie nazwy patronalnej odwołującej się do postaci Józefa Granatowicza skwerowi przy ul. Jeżyckiej w Poznaniu. Dr med. Józef Granatowicz, zasłużony chirurg, był twórcą i pierwszym dyrektorem Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Podczas poznańskiego Czerwca 1956 r. przystosował doraźnie szpital do pomocy ofiarom starć zbrojnych, korzystając ze swych doświadczeń z powstania warszawskiego. Jednocześnie polecił unikać rejestrowania rannych, by zmniejszyć możliwość narażenia ich na represje przez władze bezpieczeństwa. Komitet podjął również uchwałę opiniującą pozytywnie projekt pomnika Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, który miałby powstać w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi. Omówiono także stan zaawansowania działań oraz trudności związane z realizacją projektu budowy w Poznaniu pomnika poświęconego Wielkopolanom, przymusowo wysiedlonym z własnych domostw przez okupanta niemieckiego. Zdecydowano również o konieczności powołania dwóch stałych komisji tematycznych.

do góry