Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Poznaniu

I posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Poznań, 4 kwietnia 2017

Inauguracja pracy Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

 • I posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu I posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
 • Przemówienie inauguracyjne: dr hab. Rafał Reczek i Adam Kaczmarek Przemówienie inauguracyjne: dr hab. Rafał Reczek i Adam Kaczmarek
 • I posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu I posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
 • Wręczenie aktów nominacyjnych: prof. dr hab. Waldemar Handke Wręczenie aktów nominacyjnych: prof. dr hab. Waldemar Handke
 • Wręczenie aktów nominacyjnych: Henryk Walendowski Wręczenie aktów nominacyjnych: Henryk Walendowski
 • Wręczenie aktów nominacyjnych: Zenon Wechmann Wręczenie aktów nominacyjnych: Zenon Wechmann
 • Wręczenie aktów nominacyjnych: dr Adam Pleskaczyński Wręczenie aktów nominacyjnych: dr Adam Pleskaczyński
 • Przemowa przewodniczącego Komitetu prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka, obok zastępca przewodniczącego Paweł Klimczak Przemowa przewodniczącego Komitetu prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka, obok zastępca przewodniczącego Paweł Klimczak
 • Przemowa przewodniczącego Komitetu prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka, obok zastępca przewodniczącego Paweł Klimczak Przemowa przewodniczącego Komitetu prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka, obok zastępca przewodniczącego Paweł Klimczak
 • Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek
 • I posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu I posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
 • I posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu I posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

4 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Komitet został powołany na mocy art. 53m Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej.

Dyrektor Oddziału dr hab. Rafał Reczek, w imieniu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka, wręczył akty powołania osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie upamiętniania osób i wydarzeń historycznych, przedstawicielom świata nauki, organizacji społecznych i samorządów lokalnych. Akty nominacyjne otrzymali:

 • dr Barbara Bielinis-Kopeć
 • dr Tadeusz Dzwonkowski
 • Jolanta Goszczyńska
 • Małgorzata Gośniowska-Kola
 • prof. dr hab. Waldemar Handke
 • ks. kan. Andrzej Ignatowicz
 • Tadeusz Jeziorowski
 • prof. dr hab. Janusz Karwat
 • Paweł Klimczak
 • dr Zdzisław Kościański
 • Henryk Krystek
 • ks. prał. Marian Lewandowski
 • Tomasz Łęcki
 • Maciej Musiał
 • ppłk Tomasz Ogrodniczuk
 • dr Łucja Pawlicka-Nowak
 • prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk
 • dr Adam Pleskaczyński
 • Joanna Skrzypek
 • Henryk Walendowski
 • Zenon Wechmann
 • Wawrzyniec Wierzejewski
 • Grażyna Wrońska-Walczak
 • Jerzy Zielonka
 • dr Anna Ziółkowska

Dyrektor Oddziału oraz Adam Kaczmarek z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu zaprezentowali ustawowe zadania IPN w zakresie upamiętniania walk i męczeństwa oraz omówili zadania Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Podczas pierwszego posiedzenia na przewodniczącego Komitetu wybrany został prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, zastępcą przewodniczącego Komitetu został Paweł Klimczak.

W trakcie posiedzenia członkowie Komitetu dyskutowali m.in. nad możliwościami wyróżniania osób szczególnie zasłużonych w opiece nad miejscami pamięci na szczeblu lokalnym oraz podjęli uchwałę skierowaną do Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka.

do góry