Nawigacja

Ekshumacje

W związku ze zmianami przepisów i przejęciem od wojewodów kompetencji w zakresie wydawania Decyzji zezwalających wykonanie ekshumacji z grobów wojennych Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa (centrala) gromadzi i analizuje wnioski niezbędne do wydania przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Decyzji na przeprowadzenie ww. prac.

Wnioski dotyczą ekshumacji z grobów wojennych spełniających kryteria wymienione w Ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr. 39, poz. 311 z późn. zm.) znajdujących się zarówno na cmentarzach, jak i polach, lasach, gruntach prywatnych, urządzonych lub nieoznaczonych, odnalezionych przypadkowo przy pracach budowlanych i innych pracach ziemnych, a także szczątków poległych pozostawionych na polu walki bez pochówku.

do góry