Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Janusa Jana

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Jan Janus (1913–1974) – lokalny działacz partyjny, członek PPR i PZPR, członek Plenum Komitetu Powiatowego PZPR w Nowym Tomyślu, dyrektor fabryki narzędzi chirurgicznych Chifa

Urodził się 8 marca 1913 r. w Essen (Westfalia). Po zakończeniu I wojny światowej rodzice Janusa wrócili do Polski, osiedlając się w Nowym Tomyślu. Od 1926 r.  Janus był gońcem w powiatowej kasie chorych, a w 1929 r. rozpoczął naukę do zawodu ślusarza.

W latach 1933–1936 pracował w fabryce cukierków, a następnie w Zakładach Przemysłowych ŻAR. W czasie okupacji nadal tam pracował. Fabryka została wówczas włączona do niemieckiej firmy Windlerwerke, produkującej narzędzia i sprzęt medyczny.

Od 1945 r. należał do komunistycznej PPR, wchodząc w skład egzekutywy koła fabrycznego PPR Fabryki Narzędzi Chirurgicznych (Chifa). W latach 1945–1949 był przewodniczącym rady zakładowej Związku Zawodowego Metalowców. Następnie wraz z innymi członkami PPR w 1948 r. został działaczem komunistycznej PZPR. Był członkiem władz powiatowych PZPR.

Do 1950 r. zajmował różne stanowiska kierownicze, po czym został mianowany na stanowisko dyrektora.

W 1954 r. został zwolniony. Znalazł zatrudnienie w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, a następnie w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Separówku.

W 1957 r. wrócił na stanowisko dyrektora Chify, na którym pracował do 1974 r.

(ELPz)

do góry