Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Jakóbczyka Franciszka

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Franciszek Jakóbczyk  (ur. 1940) - działacz partii komunistycznej szczebla lokalnego w Mierzęcinie, Zawierciu. W latach 80. Członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach.

Urodził się 29 stycznia 1940 r. w Mierzęcicach. Tam ukończył szkołę podstawową, po czym uczył się w technikum Rolniczym w Nakle Śląskim. Został agronomem w Powiatowym Zespole Kółek Rolniczych w Zawierciu.

Do partii komunistycznej wstąpił 19 lutego 1961. W latach 1966-1968 był instruktorem Wydziału Organizacyjnego Komitetu Powiatowego PZPR w Zawierciu. Następnie awansował w partii komunistycznej na stanowisko I sekretarza Komitetu Gminnego PZPR w Mierzęcicach (od 1968 r.).

Pracował w Gromadzkiej Radzie Narodowej. W 1973 roku został przez partię skierowany na stanowisko Naczelnika Gminy. W późniejszym okresie awansował do wojewódzkich struktur partii komunistycznej -  był m.in. członkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach (od 18 października 1986 r.). jako przedstawiciel lokalnej noimenklatury był także prezesem Gminnego Zarządu OSP, przewodniczącym GS „Samopomoc Chłopska” i członkiem Zarządu Gminnego Kółek Rolniczych.

Był jednocześnie członkiem Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO).

Na progu lat 90. był przez kilka miesięcy wójtem gminy Mierzęcin. Potem pracował jako dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej w Mierzęcinie.

Zmarł 10 czerwca 1996 r.

(TGKt, MKKr)

do góry