Nawigacja

Видання IPN укр

Nazwy do zmiany

ul. Doktor Anki

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Helena Wolf ps. "Anka", „Dr Anka” (1915-1944) - działaczka komunistyczna, członek PPR, członek komunistycznych Gwardii Ludowej i Armii Ludowej.

Urodziła się 2 marca 1915 r. w spolonizowanej rodzinie niemieckiej. Po maturze w 1933 roku studiowała medycynę  w Poznaniu i w Warszawie. Została członkiem Organizacji Młodzieży Socjalistycznej „Życie”, grupującej  także wielu współpracowników Komunistycznej Partii Polski. Przed wybuchem wojny została aresztowana za działalność komunistyczną lecz w wyniku interwencji rodziny zwolniono ją po miesięcznym pobycie w więzieniu.

W chwili wybuchu wojny, pracowała w szpitalu św. Ducha w Warszawie, a od 1940 r. w kolejno: Szpitalu Położniczym, Szpitalu Wolskim oraz w Instytucie Radowym im. Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1940-1941 była członkinią tajnego Komitetu Porozumiewawczego Lekarzy Socjalistów i Demokratów, pracowała w warszawskich szpitalach.

Po przerzuceniu do kraju z Moskwy grupy dywersyjnej M. Nowotki w celu budowy struktur komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej (PPR) również H. Wolff wstąpiła do tej struktury.  Wiosną 1942 r. została członkiem oraz Gwardii Ludowej (GL) – organizacji podporządkowanych ośrodkom dowódczym w Moskwie.  Organizowała zaplecze sanitarno-medyczne dla działalności grup komunistycznych – działała w Centralnym Sanitariacie GL. Zagrożona aresztowaniem została przerzucona na Kielecczyznę. Po przekształceniu Gwardii Ludowej w Armię Ludową znalazła się w składzie tzw. I Brygady AL im. Ziemi Kieleckiej. Została tam głównym lekarzem oraz szefem sanitarnym. Została mianowana szefem Sanitariatu Obwodu Kielecko-Radomskiego AL. Uczestniczyła w akcjach bojowych „1 Brygady AL im. Ziemi Kieleckiej”.

Oddział leśny, w którym przebywała, został rozbity przez Niemców 30 października 1944 r. Ciężko ranna H. Wolff dostała się do niewoli. Według różnych publikacji zmarła z ran lub została zabita przez Niemców.

 

(BBŁdz, MKLKr)

Powiązane wiadomości

do góry