Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Doktora Tkaczowa

- ul. Doktora Tkaczowa
- ul. Józefa Tkaczowa

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Józef Tkaczow (1900–1972) – działacz Komunistycznej Partii Polski, funkcjonariusz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, działacz Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członek Komitetu Wojewódzkiego PPR, potem PZPR, lekarz, wieloletni dyrektor szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie.

Urodził się w 1900 r. w Boguchwale. Dyplom lekarza uzyskał w 1928 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Początkowo pracował jako lekarz m.in. w Sanatorium w Bystrej i Rychtalu, w 1931 rozpoczął praktykę lekarską w Boguchwale. W latach 1932–1938 był działaczem Komunistycznej Partii Polski. Jego bracia: Ferdynand, Jan i Stanisław także byli zaangażowani w działania ruchu komunistycznego. W czasie II wojny światowej więzień hitlerowskich obozów. Po wojnie w Rzeszowie organizował służbę zdrowia resortu bezpieczeństwa publicznego. Służbę w organach bezpieczeństwa państwa rozpoczął w marcu 1946, a już w kwietniu 1946 otrzymał awans na stanowisko Naczelnika Wydziału Zdrowia w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. Rozkazem personalnym z 22.12.1947 nadano mu stopień służbowy kapitana. Funkcję naczelnika Wydziału Zdrowia pełnił do 31 grudnia 1954, do czasu reorganizacji resortu bezpieczeństwa publicznego. Od listopada 1955 na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Służby Zdrowia WUBP/KWMO w Rzeszowie. Począwszy od 1958 aż do śmierci pełnił funkcję dyrektora szpitala wojskowego podległego MSW w Rzeszowie, służbę zakończył w stopniu pułkownika Ludowego Wojska Polskiego.

Aktywność zawodową łączył z działalnością w partii: był członkiem KW PPR, KW PZPR w Rzeszowie, uczestniczył we wszystkich zjazdach partii. Jako dyrektor Szpitala MSW wchodził w skład Honorowego Komitetu Obchodów 30 lecia PPR. W 10 rocznicę Polski Ludowej uchwałą Rady Państwa z 16 lipca 1954 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 22 lipca 1971 odznaczony medalem Budowniczych Polski Ludowej.

Jako zasłużony działacz partyjny pełnił także funkcję prezesa Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Rzeszowie a w 1971 został członkiem Rady Naczelnej ZBoWiD w Warszawie.

Zmarł w 1972 r. w Rzeszowie.

Źródła:
Akta osobowe funkcjonariusza sygn.. IPN Rz 0056/3821
Zasoby online  Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej
-Nowiny Rzeszowskie 1971, nr 200, s.4 „Jeden z czterech braci …”
-Nowiny Rzeszowskie 1972, nr 336, s.2, „Zmarł tow. Józef Tkaczow”

do góry