Nawigacja

Lista

ul. Obrońców Pokoju

Rzeczpospolita Polska jako wolne państwo opowiada się za obroną pokoju zarówno w Europie, jak i na świecie. W okresie komunizmu uchwały o nadaniu tego rodzaju nazwy z reguły odnosiły się do propagandowego wydarzenia, zorganizowanego w stalinowskiej Polsce pod nazwą Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju (sierpień 1948 r.) we Wrocławiu. Kongres został przez organizatorów zaplanowany jako kolejne narzędzie propagandowe wymierzone w Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, fałszywie propagujące Związek Sowiecki i kraje komunistyczne jako obóz krajów dążących do pokoju, natomiast przemilczające totalitarny i w rzeczywistości agresywny charakter polityki ZSRS – zarówno wówczas, jak i w nieodległej historii.

Nazwa ta nie musi wymagać zmiany, o ile samorząd przyjmie nową uchwałę, precyzującą w uzasadnieniu, w sposób nie budzący wątpliwości, zakres rozumienia przedmiotu upamiętnienia, tak aby nie podlegał on normom art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

W uzasadnieniu nowej uchwały samorząd powinien wskazać rzeczywistych obrońców prawdziwego pokoju, których nazwa ulicy będzie upamiętniać. Nowa uchwała może przywołać np. zabiegi władz Rzeczypospolitej Polskiej o zachowanie pokoju w roku 1939.

(mkkr)

do góry