Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wykonanie 3 pomników na mogiłach z 1920 r. – Hrubieszów

 

 

Zakończyły się prace związane z wykonaniem pomników na 3 mogiłach indywidualnych z okresu wojny polsko-bolszewickiej, zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym przy ul. Kolejowej w Hrubieszowie, tj. sanitariuszki Marii Ziemkiewiczówny oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej Michała Lubaka i Stefana Szypulskiego, zamordowanych przez bolszewików w 1920 r.

Prace zostały sfinansowane przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

 

 

Fot. Sylwia Kostyra

OBUWiM w Lublinie

do góry