Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Dzień Sybiraka - Łódź, 17 września 2019

W 2013 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację. Corocznie z tej okazji jest w różnoraki sposób przywracana pamięć o polskich zesłańcach. W Łodzi także pamiętano o tragicznym losie rodaków. Zarząd Łódzkiego Oddziału Sybiraków oraz Zarząd Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" zorganizowały uroczystości, które rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice Archikatedralnej. Następnie ich uczestnicy spotkali się pod Symbolicznym Grobie Sybiraków na cmentarzu Św. Anny na Zarzewie, gdzie po wspólnej modlitwie delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych patriotycznych oraz osoby prywatne złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Upamiętniono także minutą ciszy zmarłego 23 sierpnia 2019 r. Ludwika Jerzego Rossowskiego – repatrianta uhonorowanego w 2009 r. przez Instytutu Pamięci Narodowej tytułem Kustosza Pamięci Narodowej.

 

 

 

 

 

(https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-kustosz-pamieci/2009/24261,Ludwik-Jerzy-Rossowski.html)

 

Główna część obchodów miała miejsce pod Pomnikiem Ofiarom Komunizmu przy ul. Anstadta. Po uroczystych przemówieniach nastąpiło składanie kwiatów u podnóża monumentu. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi reprezentowały Aleksandra Kotecka oraz Patrycja Resel (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa)

do góry