Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wojewódzkie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – Szczecin, 1 września

Wojewódzkie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się o 4:45 na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w Stargardzie. Spoczywa tam 61 polskich żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 r. stanęli do walki przeciw siłom niemieckim. Wśród nich płk Ignacy Misiąg, przedwojenny szef Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, we wrześniu 1939 r. dowódca Oddziału Wydzielonego „Ignacy”, walczącego w szeregach 6 Dywizji Piechoty. Po zakończeniu walk, płk Misiąg trafił do niewoli niemieckiej. W Oflagu II C Woldenberg (Dobiegniew) pełnił funkcję starszego obozu i kierował obozową organizacją podziemną.

Zmarł 24 stycznia 1942 r. w centralnym szpitalu II Okręgu Wojskowego w Stargardzie. W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych oraz duchowieństwa, a także licznie zgromadzeni kombatanci, harcerze i mieszkańcy Stargardu.Podczas uroczystości miał miejsce pokaz „światło i dźwięk”, zorganizowany w hołdzie obrońcom Ojczyzny z września 1939 r.

Za przygotowanie i nadzór nad przebiegiem uroczystości odpowiadali pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Szczecnie, przy wsparciu asystenta prasowego oraz pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie.

W ramach przygotowań do uroczystości, Oddział IPN w Szczecinie w całości sfinansował prace porządkowe na cmentarzu, polegające na oczyszczeniu betonowych powierzchni 61 krzyży na mogiłach polskich żołnierzy, oczyszczeniu betonowych steli jeńców belgijskich, rumuńskich, włoskich oraz grobu jeńca narodowości portugalskiej. Z inicjatywy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Szczecinie została wykonana nowa tablica przy grobie płk. Ignacego Misiąga. Autorami projektu graficznego są Krzysztof Męciński i Rafał Raniowski  Po głównych uroczystościach, w kościele garnizonowym pw. św. Wojciecha w Szczecinie, odprawiona została msza święta, którą koncelebrował metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, któremu towarzyszył proboszcz parafii wojskowej ks. kapelan mjr Artur Majorek oraz kapłani szczecińskiej diecezji. Po nabożeństwie została poświęcona tablica pamiątkowa poświęcona bohaterom września 1939 r., odnowiona z inicjatywy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Szczecinie.

 

 

W południe na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbyły się miejskie obchody rocznicy. Uroczystość odbyła się przy pomniku „W hołdzie Bohaterom Września 1939 r.”, wyremontowanym dzięki pracy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Szczecinie.

Szczeciński Oddział IPN podczas uroczystości reprezentowali: dyrektor dr Paweł Skubisz, naczelnik OBUWiM Krzysztof Męciński, naczelnik OBBH dr hab. Sebastian Ligarski i zastępca naczelnika OBL Szymon Nowacki.

do góry