Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci mieszkańców Górek Wielkich i Górek Małych – Górki Małe, 2 września 2019

W dniu 2 września 2019 r. odbyło się odsłonięcie i poświęcenia odnowionego pomnika poświęconego pamięci mieszkańców Górek Wielkich i Górek Małych, poległych i zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945. w 80 rocznicę wybuchu II wojny Światowej. Obiekt ten znajduje się w Górkach Małych przy ul. Breńskiej 33 (GPS: 49.769436, 18.854342).

W trakcie uroczystości odśpiewano Hymn Państwowy, następnie p. Jerzy Pilch – Wójt Gminy Brenna przedstawił losy lokalnej ludności w czasie II wojny światowej. Po nim głos zabrał p. Jan Kwaśniewicz – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, który przybliżył historię obiektu.

 

 

 

Po przemówieniach p. Jerzy Pilch wraz z p. Janem Kwaśniewiczem dokonali odsłonięcia tablicy, a ks. prob. Roman Berke poświęcenia obiektu. Ostatnim elementem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

 

 

Zdjęcie Pomnika przed i po remoncie

 

 

 

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Konieczność przeprowadzenie prac została stwierdzona przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach w trakcie wizytacji miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Brenna, przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2019 r.

Po konsultacjach projektu nowej tablicy, który został pozytywnie zaopiniowany na podstawie art. 53l Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 18 grudnia 1998 r., Gmina Brenna ufundowała nowa tablicę.

do góry