Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Noc muzeów 2019 – Oddział IPN w Łodzi

 • fot. P. Brzeziński IPN fot. P. Brzeziński IPN
 • fot. P. Brzeziński IPN fot. P. Brzeziński IPN
 • fot. P. Brzeziński IPN fot. P. Brzeziński IPN
 • fot. P. Brzeziński IPN fot. P. Brzeziński IPN
 • fot. P. Brzeziński IPN fot. P. Brzeziński IPN
 • fot. P. Brzeziński IPN fot. P. Brzeziński IPN
 • fot. P. Brzeziński IPN fot. P. Brzeziński IPN
 • fot. P. Brzeziński IPN fot. P. Brzeziński IPN
 • fot. P. Brzeziński IPN fot. P. Brzeziński IPN
 • fot. P. Brzeziński IPN fot. P. Brzeziński IPN
 • fot. P. Brzeziński IPN fot. P. Brzeziński IPN

Kolejny raz pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi włączyli się w akcję „Noc muzeów”. Tematyka tegorocznej edycji skupiała się wokół 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  Dla odwiedzających punkt OBUWiM przygotowane zostały prezentacja fotograficzna dotycząca grobów wojennych i upamiętnień zalkalizowanych na terenie woj, łódzkiego, a związanych z wojną obronną 1939 r. oraz konkurs z nagrodami pt. „Wrzesień ’39 – szlakiem pamięci po ziemi łódzkiej”. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z miejscami pamięci narodowej, grobami wojennymi, nazewnictwem miejskim itp. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem gości łódzkiego oddziału IPN.

do góry