Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystości 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej – Gdańsk, 8 maja 2019

Na Cmentarzu – Pomniku Bohaterów „Zaspa” w Gdańsku odbyły się uroczystości 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Jednocześnie odsłonięte zostały tablice informacyjne poświęcone historii cmentarza i pochowanym, a przy każdym krzyżu (a jest ich 2 tys.) zapłonęły znicze.

  • Cmentarz Zaspa 8 maja 2019 r. późnym wieczorem

Polski wiek XX, ale oczywiście także europejski i w znacznej mierze światowy chyba najmocniej naznaczyły trzy wielkie wydarzenia historyczne: dwie wojny światowe oraz powstanie i upadek komunizmu. Polska była w swoistym wirze, w centrum wszystkich tych dramatycznych procesów.

Z pierwszym z nich, czyli I wojną światową, wiąże się także Odzyskanie Niepodległości przez Polskę, odrodzenie państwa po zaborach, co o ponad trzy lat wydłużyło ten straszliwy konflikt, z drugim wydarzeniem, czyli II wojną, wiąże się utrata tak niedawno wywalczonej niepodległości i niezwykle okrutna zemsta, bo i w tych kategoriach należy spojrzeć na sprawę – byłych okupantów na ponownie podbitej Polsce. Tym razem zemsta przybrała formę ludobójczej akcji wyniszczenia narodu polskiego, rozpoczęto ten proces od najaktywniejszej grupy, najbardziej znaczącej, od ludzi zasłużonych od lat, jak np. powstańcy wielkopolscy, uczestnicy akcji niepodległościowej z czasu odrodzenia państwa, jak i młodszych, w tym szczególnie ludzi aktualnie czynnych i zaangażowanych w obronę zaatakowanej Polski, jak żołnierze września, czy aktywna ludność cywilna. 

To dlatego tutaj i dlatego dokładnie dziś spotykamy się na zaspiańskim cmentarzu, pomniku cierpienia i śmierci za Ojczyznę!

 

Wideorelacja z uroczystości

W uroczystości wzięło udział grono znakomitych gości. Obecny był przedstawiciel wojewody pomorskiego Tomasz Gieszcz, dyrektor Agencji Mienia Wojskowego Danuta Sikora, dyrektor Biura Senatorskiego Mariusz Kowalik, liczna delegacja pracowników Instytutu Pamięci Narodowej na czele z dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Renatą Soszyńską oraz dyrektorem oddziału w Gdańsku prof. Mirosławem Golonem.

Wojskowy ceremoniał uroczystości zapewniło Dowództwo Garnizonu Gdańsk oraz 7. Pomorskiej Brygady Terytorialnej. Kompanię honorową wystawił 33. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. W trakcie wydarzenia miał miejsce uroczysty Apel Pamięci i salwa honorowa. Dzięki obecności wojska, a także przedstawiciele Straży Granicznej i Służby Więziennej uroczystości miały szczególnie godny charakter.

Przemówienia wygłosili: dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr. hab. Janusz Trupinda oraz wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prof. Grzegorz Berendt. W kilku wątkach prelegenci nawiązywali do historii osób pochowanych na cmentarzu – Polaków zamieszkujących Wolne Miasto Gdańsk. Dr hab. Janusz Trupinda podkreślił, że dla nich było to polskie, a nie niemieckie miasto.

Ta najważniejsza z wojen i to nie tylko dla nas, zostawiła tak wielkie straty, tak poważne konsekwencje, szczególnie jeśli chodzi o bezpowrotne straty osobowe, ale także jeśli chodzi o straty materialne, że do dzisiaj nie możemy się po tej wojnie pozbierać – podkreślał z kolei prof. Mirosław Golon.

Jednym z pochowanych na cmentarzu jest Feliks Bolt, kapłan zasłużony w walce o polskość Pomorza, senator II RP

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów przy krzyżu w centralnej części cmentarza, a następnie zapaleniem zniczy przy 2 tys. pomnikach indywidualnych. W tej części wydarzenia pomogli nam uczniowie kilku gdańskich szkół, których delegacje – wraz z pocztami sztandarowymi – również uczestniczyły w uroczystości.

Także dziś zaprezentowaliśmy tablice informacyjne, poświęcone historii cmentarza, historii obrony Poczty Polskiej, gdańskim kolejarzom i celnikom, kapłanom szczególnie zasłużonym dla polskości w Wolnym Mieście Gdańsku, a także z listą tutaj pochowanych. Ekspozycja ma charakter stały i znajduje się bezpośrednio przy głównym wejściu na cmentarz.

Organizatorem wydarzenia było Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku.

 

do góry