Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Ekshumacja żołnierzy Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej – Gorzyca, 19 kwietnia 2019

19 kwietnia br., na podstawie decyzji nr 141/2018 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 19 lipca 2018 r., odbyła się ekshumacja szczątków dwóch żołnierzy Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej. Prace były prowadzone na działce nr 2181/1 w miejscowości Gorzyca przez archeologów ze Stowarzyszenia „Pomost”. Przy wydobytych szczątkach nie odnaleziono elementów identyfikacyjnych. Po przeprowadzeniu oględzin szczątki zostały złożone w trumienkach i przewiezione na cmentarz  wojenny żołnierzy Armii Czerwonej w Międzyrzeczu przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Modlitwę nad grobem poprowadził  ks. Jarosław Szmajda, proboszcz parafii prawosławnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Gorzowie Wielkopolskim.

W uroczystości wzięli udział dyplomaci z Radcą Ambasady Rosji w Polsce  Aleksiejem Fomiczewem na czele, naczelnik OBUWiM IPN w Szczecinie Krzysztof Męciński, oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Andrzej Chmielewski.

do góry