Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie nowej tablicy i herbu Rzeczypospolitej na mogile powstańców z 1863 r. w Imbramowicach

  • Uroczystości w Imbramowicach poświęcone powstańcom styczniowym Uroczystości w Imbramowicach poświęcone powstańcom styczniowym
  • Uroczystości w Imbramowicach poświęcone powstańcom styczniowym Uroczystości w Imbramowicach poświęcone powstańcom styczniowym
  • Uroczystości w Imbramowicach poświęcone powstańcom styczniowym Uroczystości w Imbramowicach poświęcone powstańcom styczniowym
  • Uroczystości w Imbramowicach poświęcone powstańcom styczniowym Uroczystości w Imbramowicach poświęcone powstańcom styczniowym
  • Uroczystości w Imbramowicach poświęcone powstańcom styczniowym Uroczystości w Imbramowicach poświęcone powstańcom styczniowym

W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, w Imbramowicach (pow. olkuski) 20 stycznia 2019 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia nowych tablic na mogile powstańców z 1863 r., poległych w walkach z Rosjanami pod Glanowem i Imbramowicami.

Uroczystość poprzedziła uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. św. Benedykta Opata w Imbramowicach, odprawiona przez proboszcza ks. Zbigniewa Szewczyka. Krótką prelekcję na temat żołnierzy z 1863 r. i znaczenia pamięci powstania styczniowego dla kolejnych pokoleń Polaków walczących o niepodległość wygłosił naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie dr Maciej Korkuć. Po mszy zgromadzeni udali się na Stary Cmentarz w Imbramowicach, gdzie ks. Szewczyk dokonał aktu poświęcenia nowej tablicy memoratywnej z następującą inskrypcją:

BÓG + HONOR + OJCZYZNA
TU SPOCZYWA 41 POWSTAŃCÓW Z ODDZIAŁU ALEKSANDRA KRUKOWIECKIEGO
POLEGŁYCH 15 SIERPNIA 1863 R.
W WALKACH Z ARMIĄ ROSYJSKĄ POD GLANOWEM I IMBRAMOWICAMI

Wśród nich:
JÓZEF CZAJKOWSKI, WIKTORYN CZAJKOWSKI, WALENTY ŁYSAKOWSKI, KISIEL

BOHATERSTWO I OFIARA ŻYCIA W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY
POZOSTANĄ NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI

W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
RODACY
2018

Tablicę odsłonili ks. Szewczyk, dr Korkuć i wójt gminy Trzyciąż Roman Żelazny. Dr Korkuć wraz z Dominiką Pasich z OBUWiM złożyli w imieniu oddziału IPN w Krakowie wieniec na powstańczej mogile. Autorem płaskorzeźby herbu i tablicy jest artysta rzeźbiarz Kazimierz Adamski. Całość została sfinansowana przez Oddział IPN w Krakowie.

do góry