Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Dyplom Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 dla Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa

29 listopada 2018 r. Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, otrzymało „Dyplom uznania za zaangażowanie i wkład w ochronę Dziedzictwa Narodowego poprzez realizację projektu objętego patronatem ERDK 2018” (ERDK 2018, Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego „Europe For Culture” – „Międzynarodowe Centrum Kultury”),  za projekt badawczy „Różańce z Gusen” – „Das Memorial Gusen und die Gusener Rosenkranze". Ein landenrubergreifendes bzw. Internationales Projekt Polen-Osterrich als Beitrag zum Europischen Kulturerbejahr 2018”, przygotowany przez dr Annę Jagodzińską z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa we współpracy międzynarodowej z dr Hansem Jeschke , Austria/Linz , Universitat Frankfurt-Oder.

Przesłany projekt Das Memorial Gusen und die Gusener Rosenkranze, to udokumentowany los polskich więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Gusen-filia Mauthausen (obóz przeznaczony do eksterminacji polskiej inteligencji, założony pod koniec 1938 r. na terenie Austrii) poprzez wykonanie w latach 1943/1944 przez więźniów, członków „Żywego Różańca” trzech różańców-urn z umieszczonymi w kostkach różańca prochami zamordowanych w obozie Polaków. Wszystkie te różańce zostały złożone po wojnie. W obozie członkowie „Żywego Różańca” tylko przechowywali kostki-urny.

Różaniec z granitowego kamienia z kamieniołomów w Gusen, w którym zamordowano około 27.000 Polaków - został złożony na Jasnej Górze w Częstochowie; z kawałków drewna z szubienicy obozowej w Gusen - w Kościele św. Anny w Warszawie;  z plastikowej szyby oderwanej z zestrzelonego na obozem alianckiego samolotu (zostały one wykonane po bestialskim zamordowaniu przez Niemców bezbronnych lotników) - w Katedrze we Wrocławiu. Różańce z Gusen to swoisty „Pomnik Pamięci”, który dla wszystkich ofiar niemieckich zbrodni ma znaczenie nie tylko dla Polski, kraju więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, ale dla całej Europy i poza nią.  

dr Anna Jagodzińska

do góry