Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie ekshumacji szczątków osoby cywilnej narodowości niemieckiej z grobu wojennego w miejscowości Gajrowskie, w gminie Wydminy

W związku wszczęciem postępowania administracyjnego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681) w sprawie zezwolenia na ekshumację zwłok (szczątków) osoby cywilnej narodowości niemieckiej o nazwisku Fritzke Mehl, zamordowanej przez żołnierzy Armii Czerwonej w czasie drugiej wojny światowej, z grobu wojennego znajdującego się na działce nr 56 w miejscowości Gajrowskie, w gminie Wydminy, w powiecie giżyckim, w województwie warmińsko-mazurskim i przeniesienie ich na cmentarz żołnierzy niemieckich z drugiej wojny światowej w Bartoszach (gm. Ełk), informuje się wszystkie osoby uprawnione do pochówku o możliwości przystąpienia do toczącego się postępowaniu w charakterze strony. Adres do korespondencji: Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912), stosowanym w odniesieniu do grobów wojennych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681), prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

 

Z uzyskanych w toku postępowania informacji wynika, że Fritzke Mehl był właścicielem majątku położonego na działce nr 56 w miejscowości Gajrowskie, w gminie Wydminy, w powiecie giżyckim, w województwie warmińsko-mazurskim. Najprawdopodobniej został on zamordowany w czasie drugiej wojny światowej przez żołnierzy Armii Czerwonej i pochowany w pobliżu swojego domu.

 

Informacje o obowiązujących procedurach będzie można uzyskać w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pod numerem telefonu: 22 581 88 61.

do góry