Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Nowe eksponaty w Muzeum Zimnej Wojny - Podborsko, 5 lipca 2018

Do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku (pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie) trafił kolejny eksponat, który będzie elementem stałej ekspozycji, pokazującej pełen obraz działalności propagandowej władz Polski Ludowej w sferze upamiętnień. Pomnik żołnierzy Armii Czerwonej i towarzysząca mu tablica z napisem „Cześć i chwała bohaterom poległym w walkach o wyzwolenie Dąbrowy Górniczej” – na podstawie porozumienia zawartego między Oddziałem IPN w Katowicach a właścicielem działki, parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrowie Górniczej – zostały zdemontowane 28 czerwca 2018 r. i dzień później przewiezione do Podborska.

 

Fot. Rafał Raniowski (Oddział IPN w Szczecinie)

do góry