Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Spotkania z dr Anną Jagodzińską w Ostrowie Wielkopolskim - 28 maja 2018 r.

W ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi z Zakładami Karnymi na terenie Polski, 28 maja 2018 roku w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ledóchowskiego 1 zostało zorganizowane spotkanie dr Anny Jagodzińskiej z więźniami aresztu, którego temat przewodni brzmiał: „Obóz koncentracyjny Dachau – miejsce eksterminacji duchowieństwa polskiego”. Spotkanie zakończyła projekcja filmu Wandy Rollny pt. „Czas wielkiej próby” z 1993 roku – pierwszego filmu dokumentalnego o martyrologii duchowieństwa polskiego w niemieckich obozach koncentracyjnych. Film wywołał duże zainteresowanie wśród zgromadzonych.

Tego samego dnia dr Anna Jagodzińska została zaproszona przez mgr Jerzego Sówkę, Prezesa Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, na spotkanie z członkami klubu oraz młodzieżą IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Wykład o martyrologii duchowieństwa polskiego w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau zakończył – podobnie jak w Areszcie Śledczym – pokaz „Czasu Wielkiej Próby”. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja z przybyłymi na wykład członkami rodzin księży i więźniów świeckich KL Dachau. Spotkanie zakończyło wspólne zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą duchownych – więźniów KL Dachau.

Jak zaznacza dr Anna Jagodzińska, możliwość spotkania z więźniami aresztu, członkami Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” i młodzieżą z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina była bardzo interesująca: Dbałość krewnych o pamięć księży, więźniów KL Dachau nie pozwoli o nich zapomnieć, wielu z nich to „cisi bohaterowie”,  którzy do końca pozostali Niezłomni-Wierni Bogu i Ojczyźnie.  Pokazano mi także, pieczołowicie przechowywane  dokumenty obozowe Dachau i rodzinne  związane z  więźniami KL Dachau. Dla historyka to bardzo cenne artefakty, mogąc wzbogacić naszą wiedzę o polskim Kościele i polskim kapłanie, także nie tylko w latach niemieckiej okupacji.

W imieniu dr Anny Jagodzińskiej dziękujemy dyrekcji Aresztu Śledczego z Ostrowie Wielkopolskim, IV Liceum Ogólnokształcącemu im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim i Klubowi Historycznemu im. Gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot” za zaproszenie.

  • (Fot. Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim)
    Spotkanie w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim (Fot. Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim)
  • Spotkanie z Klubem Historycznym im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” i uczniami IV LO w Ostrowie Wielkopolskim (fot. Jerzy Sówka, Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”)
  • Spotkanie z Klubem Historycznym im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” i uczniami IV LO w Ostrowie Wielkopolskim (fot. Jerzy Sówka, Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”)
  • Spotkanie z Klubem Historycznym im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” i uczniami IV LO w Ostrowie Wielkopolskim (fot. Jerzy Sówka, Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”)
  • Spotkanie z Klubem Historycznym im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” i uczniami IV LO w Ostrowie Wielkopolskim (fot. Jerzy Sówka, Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”)
  • Spotkanie z Klubem Historycznym im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Ostrowie Wielkopolskim (fot. Jerzy Sówka, Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”)
  • Spotkanie z Klubem Historycznym im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Ostrowie Wielkopolskim (fot. Jerzy Sówka, Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”)
do góry