Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Prace ekshumacyjne w Zwoleniu

Dnia 28 maja 2018 roku Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa wespół z firmą archeologiczną  „Bard” Bożena Marczyk-Chojnacka ekshumowało szczątki żołnierza z oddziału mjr. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”, który poległ 15 czerwca 1946 r. w pobliżu Zwolenia w walce z żołnierzami sowieckimi. Przy ekshumacji byli obecni Piotr Kędziora-Babiński z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa jako osoba nadzorująca prace, Marcin Sołtysiak z delegatury IPN w Radomiu oraz Michał Siemiński i Artur Piekarz z Biura Poszukiwań i Identyfikacji jako obserwatorzy.

Po analizie antropologicznej można stwierdzić iż był to mężczyzna w wieku 20-35 lat. Za życia stracił kilka zębów. Pochowany był w trumnie, do której prawdopodobnie w 1989 r., w trakcie budowy pomnika dołożono nowe wieko. Przy szczątkach znaleziono ryngraf z Matką Boską, który przekazano do konserwacji.

Pogrzeb szczątków w nowej mogile na cmentarzu parafialnym w Zwoleniu odbędzie się 8 czerwca 2018 roku o godz. 10.

  • Prace ekshumacyjne w Zwoleniu
  • Prace ekshumacyjne w Zwoleniu
  • Prace ekshumacyjne w Zwoleniu
do góry