Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie nowego pomnika nagrobnego ppłk. Antala Somssicha w Zalakomár na Węgrzech

W dniach 23–24 listopada 2017 roku na Węgrzech przebywał dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek. Głównym celem wizyty był udział w odsłonięciu i poświęceniu nowego pomnika na grobie hrabiego Antala Somssicha, ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920. Pierwszego dnia Adam Siwek w towarzystwie dyrektora Instytutu Polskiego w Budapeszcie Jarosława Bajaczyka zwiedził Muzeum i Instytut Historii Wojskowości przy Ministerstwie Obrony Węgier, na zaproszenie dyrektora tej instytucji pułk. Vilmosa Kovácsa. Następnie przedstawiciel IPN odwiedził kwaterę polskich żołnierzy i uchodźców z 1939 r. na cmentarzu Rákoskeresztúr oraz pomnik węgierskiego Związku Legionistów Polskich – bohaterów wojny polsko-bolszewickiej w parku Népliget w dzielnicy Kőbánya.

Drugiego dnia Adam Siwek odwiedził w Budapeszcie pomnik poświęcony Henrykowi Sławikowi i Jozsefowi Antallowi seniorowi, odsłonięty 26 czerwca br. przez marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i szefa parlamentu Węgier Laszlo Koevera. Budowa tego pomnika została dofinansowana przez BUWiM IPN. Następnie dyrektor Siwek w towarzystwie Ambasadora RP na Węgrzech Jerzego Snopka oraz dyrektora Jarosława Bajaczyka udał się na uroczystości w Zalakomár.

Na cmentarzu w Zalakomár w obecności przedstawicieli Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutu Polskiego w Budapeszcie, Ministerstwa Obrony Narodowej Węgier i Urzędu Miejskiego w Zalakomár rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia pomnika nagrobnego bohatera Polski i Węgier. Orkiestra wojskowa garnizonu w Kaposvar odegrała hymny obu państw, po czym głos zabrał Csárdi Tamás, Burmistrz Zalakomár. Przemówienia wygłosili również: Jerzy Snopek, Ambasador RP; Sekretarz Stanu Vargha Tamás i dyrektor BUWiM IPN Adam Siwek. Po odsłonięciu pomnika zebrani goście i przedstawiciele węgierskich władz państwowych i samorządowych złożyli wieńce. Uroczystość zakończyło odegranie Szózat (drugiego hymnu węgierskiego).

 • Jeden z krzyży nagrobnych na mogile polskiego żołnierza na cmentarzu Rákoskeresztúr w Budapeszcie (fot. Adam Siwek, BUW IPN)
  Jeden z krzyży nagrobnych na mogile polskiego żołnierza na cmentarzu Rákoskeresztúr w Budapeszcie (fot. Adam Siwek, BUW IPN)
 • Krzyż pamiątkowy na cmentarzu Rákoskeresztúr poświęcony Polakom zmarłym z dala od Ojczyzny (fot. Adam Siwek, BUW IPN)
  Krzyż pamiątkowy na cmentarzu Rákoskeresztúr poświęcony Polakom zmarłym z dala od Ojczyzny (fot. Adam Siwek, BUW IPN)
 • Warta honorowa przy grobie ppłk. Somssicha w Zalakomár w mundurach armii węgierskiej: obecnych i z okresu I wojny światowej (fot. Adam Siwek, BUW IPN)
  Warta honorowa przy grobie ppłk. Somssicha w Zalakomár w mundurach armii węgierskiej: obecnych i z okresu I wojny światowej (fot. Adam Siwek, BUW IPN)
 • Nowy pomnik nagrobny ppłk. Anatola Somssicha, urządzony ze środków BUW IPN (fot. Adam Siwek, BUW IPN)
  Nowy pomnik nagrobny ppłk. Anatola Somssicha, urządzony ze środków BUW IPN (fot. Adam Siwek, BUW IPN)
 • Fotografia ppłk. Somssicha w mundurze huzarskim (fot. Adam Siwek, BUW IPN)
  Fotografia ppłk. Somssicha w mundurze huzarskim (fot. Adam Siwek, BUW IPN)
 • Godło 9. Pułku Huzarów – jednostki, w której ppłk. Somssich służył podczas I wojny światowej (fot. Adam Siwek, BUW IPN)
  Godło 9. Pułku Huzarów – jednostki, w której ppłk. Somssich służył podczas I wojny światowej (fot. Adam Siwek, BUW IPN)
 • Nowy pomnik nagrobny bohatera Polski i Węgier ufundowany przez IPN oraz tablica informacyjna urządzona przez władze miasta Zalakomár (fot. Adam Siwek, BUW IPN).
  Nowy pomnik nagrobny bohatera Polski i Węgier ufundowany przez IPN oraz tablica informacyjna urządzona przez władze miasta Zalakomár (fot. Adam Siwek, BUW IPN).
do góry