Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

IPN odnowił grób wojenny powstańca śląskiego Piotra Wróbla w Mysłowicach, 14 grudnia 2017

W roku 2018 planowane są kolejne działania mające na celu przywrócenia godnego stanu miejscom pochówku Powstańców Śląskich

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach informuje, że dokonał remontu grobu wojennego powstańca śląskiego Piotra Wróbla, który znajduje na cmentarzu parafialnym w Mysłowicach  przy ul. Mikołowskiej. Grób ten figuruje w Ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego pod numerem 23/62. W ramach podjętych prac odtworzono oryginalny krzyż i wykonano pełny nagrobek. Całość wykonano z granitu strzegomskiego. Na płycie poziomej umieszczono awers Śląskiego Krzyża Powstańczego, pod którym umieszczono słowa „Bóg Honor Ojczyzna”.  W/w odznaczenie było przyznawane w celu upamiętnienia bohaterskich walk ludu śląskiego przeciwko niemieckiej przemocy między innymi uczestnikom Powstań Śląskich 1919-1921. 

Prace remontowe zostały sfinansowane przez katowicki pion Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach. Są one pierwszym zadaniem zrealizowanym z zakresu otaczania opieką grobów wojennych. Stanowią również wstęp do działań, które katowicki IPN będzie realizował w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

W roku 2018 planowane są kolejne działania mające na celu przywrócenia godnego stanu miejscom pochówku Powstańców Śląskich.

do góry