Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021

  • Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021 Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021
  • Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021 Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021
  • Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021 Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021
  • Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021 Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021
  • Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021 Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021
  • Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021 Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021
  • Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021 Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021
  • Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021 Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021
  • Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021 Odsłonięcie tablicy w miejscu niemieckiego obozu w byłej fabryce Schoena – Sosnowiec, 16 lipca 2021

16 lipca 2021 r. w sąsiedztwie Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19 odbyło się odsłonięcie upamiętnienia niemieckiego obozu, funkcjonującego w latach 1939-1941 w zabudowaniach byłej fabryki Schoena. Uroczystość została zorganizowana przez Oddział IPN w Katowicach oraz Urząd Miasta w Sosnowcu.

Kamień z tablicą memoratywną został posadowiony przy działce, na której znajdowały się zabudowania ówczesnej fabryki (obecnie ul. 1 Maja 21-23). W nich od października 1939 r. znajdował się Judenlager, a w okresie 1 kwietnia – 20 maja 1940 obóz przejściowy (jego więźniowie polityczni trafiali do KL Auschwitz), a następnie Policyjne Więzienie Zastępcze, które zostało zlikwidowane w 1941 r. w związku z utworzeniem Policyjnego Więzienia Zastępczego w Mysłowicach.

Wydarzenie poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Sosnowcu, w intencji więźniów obozu, która została odprawiona z inicjatywy Związku Rycerzy Kolumba i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Po nabożeństwie pod obeliskiem zebrali się uczestnicy wydarzenia, wśród których znaleźli się Zbigniew Byszewski zastępca prezydenta miasta Sosnowiec, Jan Kwaśniewicz naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach, prof. Dariusz Nawrot dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego, Waldemar Andzel oraz Mateusz Bochenek – posłowie na Sejm RP, Joanna Sekuła senator RP, Jadwiga Baczyńska radna Sejmiku Śląskiego oraz poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Rycerzy Kolumba. Po przywitaniu gości tablicę odsłonili J. Kwaśniewicz oraz Z. Byszewski. Następnie głos zabrał J. Kwaśniewicz, który przybliżył genezę powstania obelisku oraz prof. D. Nawrot, który w krótkiej przemowie przybliżył historię miejsca. W imieniu sosnowieckich dziennikarzy głos zabrał także Piotr Dudała

Po przemówieniach odczytano list okazjonalny, skierowany do uczestników wydarzenia przez Jakuba Chełstowskiego Marszałka Województwa Śląskiego. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod obeliskiem.

Upamiętnienie zostało sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach przy współudziale Urzędu Miasta Sosnowiec.

do góry