Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Poświęcenie nagrobka uczestnika Poznańskiego Czerwca 1956, śp. Hieronima Zielonackiego (1938–1959) – Słupia, 4 lipca 2021

W dniu 4 lipca 2021 r. na cmentarzu parafialnym w Słupi odbyła się uroczystość poświęcenia nowego nagrobka śp. Hieronima Zielonackiego – urodzonego w pobliskich Jeziorkach aktywnego uczestnika Poznańskiego Czerwca 1956, oskarżonego przez ówczesne władze komunistyczne w „procesie dziesięciu”. Poprzedziła ją msza święta w intencji zmarłego odprawiona przez ks. Mirosława Skórnickiego, proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi. Uczestniczyli w niej mieszkańcy okolicznych wsi, Jeziorek i Słupi, a także przedstawiciele władz Miasta i Gminy Stęszew, posła na Sejm RP Bartłomieja Wróblewskiego oraz Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 w Poznaniu.

Po mszy, w asyście sztandaru szkolnego, zorganizowano przemarsz mieszkańców oraz przybyłych gości na pobliski cmentarz celem poświęcenia, modlitwy oraz złożenia kwiatów i zniczy przy nagrobku bohatera. Krótki biogram Zielonackiego przybliżyła zebranym p. Ewa Sielicka, emerytowana nauczycielka historii ze szkoły w Jeziorkach, regionalistka, wieloletnia opiekunka grobu, a także jedna z głównych inicjatorów jego remontu i godnego upamiętnienia.

Dyrektora Oddziału IPN i naczelnika OBUWiM IPN w Poznaniu reprezentował pracownik biura upamiętniania dr Tomasz Ceglarz, który zabierając głos w trakcie uroczystości, w imieniu przełożonych, podziękował za pamięć o odważnym młodym robotniku, który przystąpił do grupy najaktywniejszych uczestników Poznańskiego Czerwca 1956, a zarazem najsilniej szkalowanych i doświadczonych represjami ze strony władz. Ponadto przedstawił koncepcję oraz szczegóły budowy nowego nagrobka, jakie przyświecały OBUWiM IPN w kultywowaniu pamięci o bohaterze związanym z walką i męczeństwem narodu polskiego.

dr Tomasz Ceglarz, OBUWiM IPN w Poznaniu

do góry