Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

70. rocznica śmierci żołnierzy Oddziału "Huzara" – Nowe Piekuty, 30 maja 2021

30 maja 2021 roku, w siedemdziesiątą rocznicę śmierci żołnierzy Oddziału "Huzara" - Eugeniusza Tymińskiego ,,Rysia”, Tadeusza Porowskiego ,,Boberka”, Antoniego Żochowskiego ,,Marsa”, ,,Naspiuka” i Stanisława Gontarczuka ,,Rekina” - w walce z KBW w Nowych Żochach,  odsłonięto w Nowych Piekutach tablicę memoratywną poświęconą temu wydarzeniu. Uroczystość została zorganizowana przez samorząd gminy Nowe Piekuty oraz IPN Oddział w Białymstoku. Po mszy świętej w kościele p.w. Świętego Kazimierza Królewicza w Nowych Piekutach Marek Kawczyński, pracownik  OBUWiM IPN w Białystoku, przedstawił rys historyczny zasadzki KBW w Nowych Żochach. Następnie zebrani udali się przed pomnik żołnierzy Armii Krajowej gdzie odbyło się  dalsza część uroczystości. Tablicę odsłonił siostrzeniec Eugeniusza Tymińskiego ps. "Ryś" Eugeniusz Łuniewski. W uroczystości  oprócz rodzin poległych żołnierzy wyklętych  wzięli udział poseł Jarosław Zieliński, senator Jacek Bogucki, starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. Białostocki Oddział IPN reprezentował dr Jarosław Schabieński naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

do góry