Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w 100. rocznicę III powstania śląskiego – Ruda Śląska, 6 czerwca 2021

 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN
 • Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN Uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich w Rudzie Śląskiej. Fot. K. Łojko/ IPN

W ramach obchodów upamiętniających 100. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego 6 czerwca 2021 r. na terenie parafii św. św. Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śląskiej-Wirku odbyła sę uroczystość poświęcenia 8 grobów powstańców śląskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej oraz Oddział IPN w Katowicach.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji powstańców śląskich. Następnie zgodnie z ceremoniałem wojskowym został odegrany hymn Polski i odczytany apel pamięci, po którym oddano salwę honorową. Ostatnim elementem obchodów było poświęcenie nagrobków, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach, na podstawie rozpoczętej w 2018 r. kwerendy, wytypowało początkowo do remontu w latach 2019-2022: 15 grobów wojennych powstańców śląskich, 28 grobów weteranów powstań śląskich oraz 22 pomniki powstań śląskich.

Dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach zaapelował do mieszkańców regionu o zgłaszanie Instytutowi lokalizacji miejsc pochówku powstańców śląskich – zarówno poległych w walkach, jak późniejszych weteranów. „Próbujemy jako IPN nadrobić pewnego rodzaju zaniedbanie, odnaleźć groby wszystkich powstańców śląskich. Spośród poległych tylko w trzecim powstaniu śląskim znamy groby zaledwie dwustu kilkudziesięciu” – przyznał.

Upamiętnienia znajdujące się na cmentarzach parafii św. św. Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śląskiej zostały odremontowane w latach 2019-2020 ze środków Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach.

Znajdują się na starym cmentarzu (Ruda Śląska- Wirek, ul. Czajkowskiego 1):

 • Grób Alojzego Bauma (Sektor: 1/ Rząd: 3/ Kwatera: 59)
 • Grób Alojzego Bauma po remoncie
  Grób Alojzego Bauma po remoncie
 • Grób Alojzego Bauma przed remontem
  Grób Alojzego Bauma przed remontem
 • Grób Alfonsa Szymiczka (Sektor: 1/ Rząd: 13/ Kwatera: 420
 • Grób Alfonsa Szymiczka po remoncie
  Grób Alfonsa Szymiczka po remoncie
 • Grób Alfonsa Szymiczka przed remontem
  Grób Alfonsa Szymiczka przed remontem
 •   Grób Augustyna Pietrońca (Sektor: 1/ Rząd: 4/ Kwatera: 92)
 • Grób Augustyna Pietrońca po remoncie
  Grób Augustyna Pietrońca po remoncie
 • Grób Augustyna Pietrońca przed remontem
  Grób Augustyna Pietrońca przed remontem
 •  Grób Franciszka Szmajducha (Sektor: 1/ Rząd: 14/ Kwatera: 441)
 • Grób Franciszka Szmajducha po remoncie
  Grób Franciszka Szmajducha po remoncie
 • Grób Franciszka Szmajducha przed remontem
  Grób Franciszka Szmajducha przed remontem
 • Grób Maksymiliana Tomasa (Sektor: 1/ Rząd: 4/ Kwatera: 91)
 • Grób Maksymiliana Tomasa po remoncie
  Grób Maksymiliana Tomasa po remoncie
 • Grób Maksymiliana Tomasa przed remontem
  Grób Maksymiliana Tomasa przed remontem
 • Grób Józefa Szczotki (Sektor: 2/ Rząd: 4/ Kwatera: 95)
 • Grób Józefa Szczotki po remoncie
  Grób Józefa Szczotki po remoncie
 • Grób Józefa Szczotki przed remontem
  Grób Józefa Szczotki przed remontem
 •  Grób Edwarda Hermana (Sektor: 1/ Rząd: 14/ Kwatera: 440)
 • Grób Edwarda Hermana po remoncie
  Grób Edwarda Hermana po remoncie
 • Grób Edwarda Hermana przed remontem
  Grób Edwarda Hermana przed remontem
 Na nowym cmentarzu (Ruda Śląska- Wirek, ul. R. Magdziorza):
 •  Grób Pawła Myszora (Sektor: 3/ Rząd: 2/ Kwatera: 6)
 • Grób Pawła Myszora po remoncie
  Grób Pawła Myszora po remoncie
 • Grób Pawła Myszora przed remontem
  Grób Pawła Myszora przed remontem

Wydarzeniu towarzyszy prezentacja wystawy „Powstania śląskie 1919-1921” przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

do góry