Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Pogrzeb żołnierza armii carskiej – Bielsko, 4 grudnia 2020

4 grudnia 2020 r..na cmentarzu wojennym z 1915 r. w Bielsku (gm. loco, pow. płocki, woj. mazowieckie) odbyła się uroczystość pochówku szczątków żołnierza armii carskiej poległego w 1915 r. i ekshumowanego na zlecenie BUWiM IPN, z leśnej mogiły w m. Cierszewo, gm Brudzeń Duży:

https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/101889,Ekshumacja-zolnierza-Armii-Carskiej-Cierszewo-20-czerwca-2020.html

Ceremonię pogrzebową poprowadzili: gospodarz miejsca, ks. Jerzy Zdunkiewicz proboszcz parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Bielsku
oraz ksiądz Andrzej Bołbot, naczelny prawosławny kapelan Policji i proboszcz parafii prawosławnej w Stanisławowie gm. Pomiechówek. Instytut reprezentował Bartosz Bijak, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi, a ambasadę Federacji Rosyjskiej w Polsce radca Sergiej Jordanow. W pogrzebie wzięli również udział członkowie Stowarzyszenia Tradytor z Płocka, którzy przez lata opiekowali się mogiłą oraz brali udział w pracach ekshumacyjnych.

  • 20201204_111352
    20201204_111352

do góry