Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wykonanie upamiętnienia na grobie wojennym – Lublin, 4 grudnia 2020

Zakończyły się prace związane z wykonaniem nowego pomnika na grobie wojennym Stanisława Naumiuka ps. Grab, żołnierza AK i WiN, zamordowanego na Zamku Lubelskim przez funkcjonariuszy UB 6 marca 1948 r. Obiekt znajduje się na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

 

  • Stan poprzedni
    Stan poprzedni
  • Stan po remoncie
    Stan po remoncie

 

Prace obejmujące wykonanie nowego pomnika z granitu z tablicą memoratywną, a także odwodnienie z kostki, zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

 

Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

do góry