Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Poznaniu poszukuje świadków zbrodni popełnionej przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego w okresie od stycznia do lutego 1940 roku w kompleksie leśnym tzw. lasów jarogniewickich k/Stęszewa

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prosi o kontakt osoby posiadające informacje na temat zamordowania przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego w okresie od stycznia do lutego 1940 roku w kompleksie leśnym tzw. lasów jarogniewickich k/Stęszewa pacjentów Zakładu Psychiatrycznego w Kościanie oraz podopiecznych z Zakładu dla Dziewcząt i Kobiet Umysłowo Upośledzonych w Osiecznej k/Leszna.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygn. S.37.2016.Zn w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości stanowiącej zbrodnię ludobójstwa, polegającej na zamordowaniu przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego w okresie od stycznia 1940 r. do lutego 1940 r. w kompleksie leśnym tzw. lasów jarogniewickich k/Stęszewa, 542 polskich pacjentów Zakładu Psychiatrycznego w  Kościanie oraz 48 podopiecznych z Zakładu dla Dziewcząt i Kobiet Umysłowo Upośledzonych w Osiecznej k/Leszna –  to jest o przestępstwo z art.118 § 1 kk i art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami ( Dz.U. Nr 69 poz.377 z 1946 r.)  w zw. 11 § 2 kk i w zw. z  art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz.152 ).

W toku śledztwa ustalono tożsamość ofiar (imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania przed wojną) – pacjentów Zakładu Psychiatrycznego w Kościanie, nie  ustalono natomiast danych innych ofiar – kobiet i dziewcząt z Zakładu dla Dziewcząt i Kobiet Umysłowo Upośledzonych w Osiecznej k/Leszna.

Świadkowie powyższych zdarzeń, w szczególności członkowie rodzin ofiar oraz osoby posiadające informacje dotyczące tej zbrodni, proszone są o listowne, telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do siedziby tutejszej  Komisji.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu
ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań

Kontakt telefoniczny :

61 835 69 06 lub 61 835 69 13

do góry