Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Apel Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku o zgłaszanie się krewnych ofiar „Obławy Augustowskiej” celem pobrania materiału biologicznego do badań DNA

Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku prowadzi śledztwo S 69/01/Zk w sprawie komunistycznej zbrodni przeciwko ludzkości, polegającej na dokonaniu zabójstw w lipcu 1945 r., w nieustalonym miejscu, około 600-osobowej grupy obywateli polskich, zatrzymanych na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sokólskiego województwa podlaskiego, podczas tzw. „Obławy Augustowskiej”, dokonanej przez żołnierzy Kontrwywiadu Wojskowego „Smiersz” III Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej, przy współudziale funkcjonariuszy polskich organów Bezpieczeństwa Publicznego, MO oraz żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.     

W ramach przedmiotowego śledztwa pracownicy białostockiego oddziału IPN w Białymstoku pobrali już od szeregu najbliższych krewnych ofiar „Obławy Augustowskiej”, materiał biologiczny do przyszłych porównawczych badań DNA, które zostaną przeprowadzone w przypadku ujawnienia miejsca pochówku ofiar tejże zbrodni.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku apeluje do krewnych ofiar „Obławy Augustowskiej”, od których do chwili obecnej nie został jeszcze pobrany biologiczny materiał porównawczy, o osobiste zgłaszanie się, w miarę możliwości, do siedziby OKŚZpNP w Białymstoku, przy ul. Warsztatowej 1A (tel. 085 6645790), w terminie do 30 czerwca 2015 r., celem pobrania przez pracowników IPN materiału biologicznego. Czynność ta jest całkowicie bezbolesna, polega na pobraniu wymazu z policzków. Zebrany materiał biologiczny zostanie następnie przesłany do Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

Naczelnik OKŚZpNP 
w Białymstoku
Janusz Romańczuk

do góry