Nawigacja

Akty oskarżenia

404. Akt oskarżenia przeciwko Januszowi K.

W dniu 29 grudnia 2023 roku Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu skierowała do Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu Januszowi K.

Januszowi K. zarzucono, że w dniu 24 sierpnia 1982 roku we Wrocławiu bezprawnie pozbawił wolności Wojciecha B. na okres miesiąca, utrzymując w mocy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania,  pomimo oczywistego braku podstaw do jego dalszego stosowania, a następnie sporządził akt oskarżenia przeciwko pokrzywdzonemu, zarzucając mu sporządzanie, przechowywanie i kolportowanie biuletynów NSZZ ,,Solidarność”, mających zawierać fałszywe wiadomości o ,,sytuacji społecznopolitycznej w kraju po wprowadzeniu stanu wojennego”, które mogły wywołać ,,niepokój publiczny lub rozruchy”.

Januszowi K. zarzucono ponadto, iż w dniu 14 lipca 1982 roku we Wrocławiu nakłaniał Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego do nieuwzględnienia wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania wobec Ryszarda P., któremu zarzucono sporządzenie i kolportowanie ulotek sygnowanych przez NSZZ ,,Solidarność”, mających zawierać ,,fałszywe wiadomości dotyczące działania sił porządkowych i sytuacji w Polsce”, co doprowadziło do bezprawnego pozbawienia wolności pokrzywdzonego na okres dwóch miesięcy.

W rzeczywistości biuletyny i ulotki sporządzane i kolportowane przez pokrzywdzonych nie zawierały fałszywych informacji mogących wzbudzić niepokój publiczny i rozruchy, a sprowadzały się do opisu realiów stanu wojennego w Polsce i prezentowały krytyczne komentarze odnoszące się do bezprawności działań ówczesnych władz. Były zatem wyrazem sprzeciwu pokrzywdzonych wobec sytuacji panującej w tym okresie w kraju i  przejawem realizacji jednego z podstawowych i niezbywalnych praw obywatelskich jakim jest wolność słowa. Rozpowszechniając opisane materiały pokrzywdzeni nie popełnili zatem przypisanego im przestępstwa, a tym samym pozbawienie ich wolności  było działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji za głoszone poglądy.

Czyny zarzucone w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 231 § 1 kk i art. 189 § 2 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 cytowanej powyżej ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

do góry