Nawigacja

O niepodległość i granice Polski odrodzonej

Józef Sierociński

  • okładka Józef Sierociński
    Józef Sierociński

Anna Maria Adamus, Józef Sierociński, Warszawa 2020, 56 s., ISBN druk: ISBN 978-83-8098-330-4, ISBN pdf: 978-83-8098-331-1

Seria wydawnicza: Bohaterowie Niepodległej 

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Historia bohatera, który życie poświęcił Polsce. Należał do pokolenia walczącego o wolność ojczyzny. Był członkiem Związku Sokołów Polskich w Ameryce, szefem Wydziału Rekrutacji ochotników z USA do Błękitnej Armii we Francji, adiutantem gen. Józefa Hallera oraz członkiem Misji Wojskowej na Syberii. Wsławił się w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Był nie tylko utalentowanym wojskowym, lecz także społecznikiem i urzędnikiem, który w dwudziestoleciu międzywojennym reprezentował na arenie międzynarodowej organizacje zrzeszające weteranów walk o wolność Polski. Jest autorem bogato ilustrowanej publikacji Armia polska we Francji. Dzieje wojsk gen. Hallera na obczyźnie, która po dziś dzień pozostaje jednym z ważniejszych źródeł historycznych na temat losów Błękitnej Armii. W 1939 r. ponownie stanął do walki w obronie ojczyzny przed agresją dwóch wrogów.

do góry