Nawigacja

Publikacje bezpłatne

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2016. Referaty

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2016. Referaty, red., wstęp Władysław Bułhak i Przemysław Pazik, Warszawa 2017, 160 s. (seria „Letnia Szkoła Historii Najnowszej", t.  10), ISBN 978-83-8098-158-4

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Materiały Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Palczewie k. Warki 12–17 września 2016 roku.

SPIS TREŚCI

Wstęp – Władysław Bułhak, Przemysław Pazik

Wykaz skrótów

Anna Wójcik
Działalność organizacji pacyfistycznych w Europie w XIX i na początku XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich – wybrane zagadnienia.

Adrian Musiał
Rywalizacja polityczna w latach 1918–1939 na przykładzie Częstochowy. Strategie, narzędzia, język i programy polityczne.

Magdalena Gibiec
Działania administracji terytorialnej Małopolski Wschodniej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego wobec nielegalnych organizacji ukraińskich w latach 1930–1935.

Alicja Bartnicka
Aryjskie imperium SS. O głównych założeniach polityki rasowej Heinricha Himmlera.

Paweł Mrowiński
Teatralizacja terroru. Egzekucje publiczne w Warszawie w latach 1943–1944.

Adam Zítek
Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Czechosłowacji i Polsce w latach 1944–1949. Zarys problematyki na przykładzie dwóch miast – Torunia i Žatca.

Sylwia Szyc
„Niech żyje przyjaźń między narodami!”. Międzynarodowy program pomocy w odbudowie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w latach 1953–1961. Zarys problematyki.

Judyta Bielanowska
Wspólnota interesów aparatu partyjno-państwowego w kontekście spójności klasy rządzącej w PRL w latach 1956–1989.

Przemysław Pazik
Spór minimalistów z maksymalistami na łamach „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945–1948. Próba rekonstrukcji i kilka uwag metodologicznych.

Przemysław Mrówka
Centralny Zespół do Walki z Nadużyciami i Korupcją. Próba uzdrowienia PZPR w latach 1957–1958.

Filip Gończyński-Jussis
„Zdobywcy kosmosu”. Astronautyka sowiecka okresu lotów bezzałogowych w wybranych tytułach polskiej prasy (1957–1961).

Kamila Świdzińska
Kwestia zjednoczenia Niemiec w publicystyce polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1970–1990.

Łukasz Szkwarek
Strajk w pałacu Bismarcka. Protest uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie w dniach 28 października – 3 listopada 1980 roku.

Ewelina Ślązak
Kultura niezależna Łodzi w latach osiemdziesiątych XX wieku na przykładzie Nawy św. Krzysztofa w latach 1985–1989.

Indeks osób

do góry