Nawigacja

Видання IPN укр

Publikacje bezpłatne

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2014. Referaty

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2014. Referaty, red. Jakub Szumski i Łukasz Kamiński, wstęp Łukasz Kamiński, Warszawa 2015, 208 s. (seria „Letnia Szkoła Historii Najnowszej", t.  8), ISBN  978-83-7629-819-1

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Materiały Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Palczewie, 8–13 września 2014 roku.

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Kamiński

Wykaz skrótów

WOJNA I OKUPACJA

Maciej Jan Mazurkiewicz
Ludobójstwo na Pomorzu? Eliminacja lokalnych elit na początku okupacji hitlerowskiej (1939–1940).

Sebastian Górski
Amerykańska pomoc prywatna dla Grecji w latach 1940–1947 na przykładzie Greek War Relief Association.

Ewelina Malik
Proces Ernsta Boepplego – zastępcy sekretarza stanu w rządzie Generalnego Gubernatorstwa.

SPOŁECZEŃSTWO I PAMIĘĆ

Izabela Mrzygłód
Wokół wyborów. Udział studentów Uniwersytetu Warszawskiego w kampanii wyborczej 1930 r. i ich stosunek do sprawy brzeskiej.

Katarzyna Odrzywołek
Wkład Żydów polskich w powstanie, budowę i rozwój Państwa Izrael do 1948 r.

Bartosz Borys
Kresowianie i Ślązacy – konflikty międzygrupowe w województwie śląskim w latach 1945–1948.

Michał Zawisza
Wybrane elementy codzienności w zakładach pracy w drugiej połowie lat czterdziestych XX w. na przykładzie województwa kieleckiego.

Arkadiusz Nyzio
Komunizm i postkomunizm jako przedmioty sporów między Akcją Wyborczą Solidarność a Unią Wolności w latach 1996–2001.

STRUKTURY WŁADZY

Karolina Feder
Zwalczanie spekulacji przez delegaturę łódzką Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946–1950).

Tomasz Sysik
Organizacja i funkcjonowanie Komisji Historii Partii na przykładzie Komitetu Powiatowego PZPR w Siedlcach.

Filip Gończyński-Jussis
„Były błędy w naszej przyjaźni”. Odwilż 1956 r. w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (zarys problematyki).

Rafał Łatka
Antykościelny zwrot w polityce wyznaniowej władz PRL po drugiej pielgrzymce Jana Pawła II na przykładzie województwa krakowskiego.

Tomasz Matras
PRL wobec bojkotu igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 1984 r.

LUDZIE I IDEE

Łukasz Nosal
Arystokrata w PRL. Zygmunt Mycielski i jego czasy.

Jakub Szumski
Zanim wyrosły „poziomki”. Zbigniew Iwanów do września 1980 r.

Justyna Kańczukowska
Zdzisław Najder i jego działalność w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Indeks osób

do góry