Nawigacja

Publikacje bezpłatne

Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2012

  • Okładka
    Okładka

Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2012, referaty pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Wołka, Warszawa 2012 (seria „Zimowa Szkoła Historii Najnowszej”, t. 1), ISBN 978-83-7629-394-3

Wersja elektroniczna numeru w Bibliotece Cyfrowej IPN

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Materiały Zimowej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Palczewie, 27 lutego – 3 marca 2012 roku.

SPIS TREŚCI

Wstęp –  Łukasz Kamiński
Wykaz skrótów

WOJNA I KONSPIRACJA

Grzegorz Rutkowski
Udział Batalionów Chłopskich w odbiorze zrzutów lotniczych z Zachodu na terenie okupowanej Polski

Magdalena Kazik
Stanowiska polskich historyków wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej

Dominika Pasich
Działalność Armii Podziemnej w Wolbromiu w latach 1948–1950 

SPOŁECZEŃSTWO

Karolina Oczko-Kędra
Przesiedlenie ludności polskiej z województwa tarnopolskiego w latach 1944–1945 w świetle raportów Obwodowej Delegatury Rządu RP na Kraj w Czortkowie

Marcin Myśliński
Dobrodzień – miasteczko na polskim Dzikim Zachodzie w pierwszych latach po II wojnie światowej

Tomasz Kędra
Sytuacja materialna ludności polskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950

Wojciech Paduchowski
U początków Nowej Huty. Spór o genezę usytuowania kombinatu i miasta

Anna Brojer
Kościół katolicki wobec niektórych aspektów obyczajowości małżeńskiej w Polsce lat siedemdziesiątych

LUDZIE I IDEE

Michał Przeperski
W obronie październikowej linii partii. Publicystyka Mieczysława F. Rakowskiego w roku 1957

Tomasz Siewierski
Inspiracje marksistowskie w twórczości Mariana Małowista

Sławomir Józefiak
„Cztery dekady na komunistycznej uwięzi”. Główne kierunki przemian inteligencji polskiej w Litewskiej SRR w latach 1948–1988

STRUKTURY

Łukasz Wolak
Pierwsze trudne lata działalności. Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec w latach 1951–1954

Paweł Piecyk
Działalność Powiatowego Komitetu Obrońców Pokoju w Bolesławcu w latach 1950–1953 w świetle dokumentów Wojewódzkiego Komitetu Obrońców Pokoju we Wrocławiu

Maciej Siwicki
Stosunek władzy lokalnej do obiektów zabytkowych w województwie zielonogórskim w latach 1950–1975

Agnieszka Jaworska
Pomarańczowa Alternatywa we Wrocławiu

Indeks osób

do góry