Nawigacja

Видання IPN укр

Publikacje edukacyjne i popularnonaukowe

Jan Zieliński „Wojtek”

  • Jan Zieliński „Wojtek”
    Jan Zieliński „Wojtek”

Wojciech Gonera,  Jan Zieliński „Wojtek”,  Warszawa 2021, 32 s., ISBN  978-83-8229-249-7 (druk), 978-83-8229-250-3 (pdf online)

Seria wydawnicza: „Bohaterowie Niepodległej”

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Jan Zieliński „Wojtek” był jednym z najważniejszych działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Inowrocławiu. Dorastał w patriotycznej rodzinie, dzięki czemu już w dzieciństwie aktywnie uczestniczył w życiu organizacji paramilitarnych. Uzyskane wówczas umiejętności wykorzystał w działalności konspiracyjnej podczas II wojny światowej. Pomimo bolesnych doświadczeń – śmierci matki i rozłąki z ojcem – nie rezygnował ze swoich marzeń o wolnej Polsce. Wyrazem jego przywiązania do idei niezawisłej Ojczyzny było zaangażowanie w  powstanie i rozwój NSZZ „Solidarność”.

do góry