Nawigacja

Видання IPN укр

Publikacje bezpłatne

Memoriał Zrzeszenia WiN do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Tekst „Memoriału WiN” został opracowany na potrzeby edukacyjne, publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Oprac. tekstu: dr Wojciech Frazik, dr Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2015

* * *

Siedemdziesiąt lat temu powstało Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Była to największa organizacja antykomunistycznego podziemia, utworzona na bazie struktur Armii Krajowej. Jej założyciele wprost odwoływali się do testamentu Polski Podziemnej, pragnąc walczyć o realizację jego ideałów. Pierwotne założenia, że można będzie ograniczyć działalność nowej organizacji do konspiracji politycznej i informowania społeczeństwa, okazały się płonne. Skala komunistycznych represji, trwających mimo powołania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, sprawiła, iż w ramach WiN działało także wiele oddziałów zbrojnych.

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” zapisało kolejną piękną i dramatyczną zarazem kartę w polskiej historii. Działacze i żołnierze WiN informowali polską i światową opinię publiczną o tym, jak wygląda rzekomo „demokratyczna” powojenna rzeczywistość. Najważniejszym świadectwem tamtego czasu pozostaje „Memoriał Zrzeszenia WiN do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych”, który publikujemy w niniejszej broszurze. Przygotował go powstały z inicjatywy WiN Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej. Działalność Zrzeszenia zakończyła się wkrótce po aresztowaniu członków ostatniego, IV Zarządu Głównego w listopadzie 1947 r.

Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” nie udało się osiągnąć głównego celu, jakim było doprowadzenie do wolnych wyborów, przewidzianych w postanowieniach konferencji jałtańskiej. Jego działacze za obronę podstawowych wartości zapłacili ogromną cenę, tysiące z nich straciło życie lub wolność. Pozostawili kolejnym pokoleniom świadectwo wierności ideałom Polski Podziemnej i niezłomnej wiary w ich urzeczywistnienie. Ostatni przywódca WiN, płk Łukasz Ciepliński, oczekując na wykonanie wyroku śmierci, pisał: „Wierzę bardziej niż kiedykolwiek, że Chrystus zwycięży, Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona”.

Od 2011 r. rocznicę śmierci płk. Cieplińskiego i jego współtowarzyszy obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Warto nie tylko 1 marca sięgać do dziedzictwa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, które tworzą dokumenty organizacji, publicystyka konspiracyjnej prasy, a nade wszystko świadectwo życia jej twórców i działaczy.

dr Łukasz Kamiński
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

do góry