Nawigacja

Dodatki historyczne do prasy

„Stan wojenny w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej” – dodatek IPN do „Głosu Wielkopolskiego” z 10 grudnia 2021 i „Gazety Lubuskiej” z 11 grudnia 2021

„Dłużej nie można było czekać. Kraj stanął nad przepaścią” – to cytat  z przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego nadawanego 13 grudnia 1981 r. w środkach masowego przekazu od godz. 6 rano, informującego  społeczeństwo o wprowadzeniu stanu wojennego.

Na rocznicę wprowadzenie stanu wojennego poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej przygotował specjalny dodatek prasowy pokazujący wydarzenia sprzed 40 lat z perspektyty Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Teksty historyków uzupełnione są świadectwami z pierwszych dni stanu wojennego. Po uważnym przeczytaniu wszystkich artykułów, można odpowiedzieć na pytania quizu historycznego.

Spis treści:

  • dr hab. Elżbieta Wojcieszyk „Stan wojenny z perspektywy władz”
  • dr Przemysław Zwiernik „Droga do stanu wojennego – wybrane aspekty”
  • prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn „Stan wojenny… i co dalej?”
  • dr Przemysław Zwiernik „Od »azylu wojennego« do »zwyciężymy«”
  • prof. UAM dr hab. Konrad Białecki „Kościół rzymskokatolicki wobec wprowadzenia stanu wojennego”
do góry