Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Struktury i kadra kierownicza urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach 1945–1956

  • Struktury i kadra kierownicza urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach 1945–1956
    Struktury i kadra kierownicza urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach 1945–1956

Struktury i kadra kierownicza urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach 1945–1956, red. Robert Rabiega, Joanna Żelazko, oprac. Robert Rabiega, Joanna Żelazko, współpraca Robert Witak, Łódź – Warszawa 2019, 480 s. + 16 wkł. zdj., ISBN: 978-83-8098-538-4

Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, tom XLIX.

Książka ukazuje zmiany organizacyjne i personalne w Urzędach Bezpieczeństwa/Urzędach ds. Bezpieczeństwa Publicznego na szczeblach wojewódzkim, powiatowych i miejskich w województwie łódzkim w latach 1945–1956. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej zostały omówione zagadnienia związane z tworzeniem i strukturą organizacyjną urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach 1945–1956. Część druga jest tabelarycznym zestawieniem zmian w obsadzie stanowisk kierowniczych łódzkiej bezpieki. W części trzeciej zaprezentowano 326 not biograficznych funkcjonariuszy, którzy pełnili funkcje kierownicze w łódzkim aparacie bezpieczeństwa w omawianym okresie. Noty sporządzono na podstawie materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie Archiwum IPN. Uzupełnieniem not są zdjęcia funkcjonariuszy (nie wszystkie fotografie były dostępne) oraz wkładka zdjęciowa, zawierająca przykładowe kopie dokumentów z akt osobowych funkcjonariuszy.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989”.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry