Nawigacja

Książki

Pamiętali… pamiętamy… pamiętajcie… Wspomnienia Żydów polskich

Pamiętali… Pamiętamy… Pamiętajcie… Wspomnienia Żydów polskich, oprac. Michał Zajda, Paweł Skorut, Kraków–Warszawa 2019, 168 s., ISBN: 978-83-8098-600-8

Seria wydawnicza oddziału IPN w Krakowie

Książka zawiera relacje, czy raczej zapis rozmów przeprowadzonych przez ówczesnych pracowników Archiwum IPN w Krakowie Michała Zajdę i Pawła Skoruta. Rozmowy były prowadzone od jesieni 2011 r. do zimy 2103 r. Pierwszym rozmówcą był Władysław Bartoszewski, zaangażowany w działalność na rzecz pomocy ludności żydowskiej w czasie okupacji. Następnie autorzy książki rozmawiali z Tadeuszem Jakubowiczem, obecnym przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, z wieloletnim pracownikiem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Zofią Radzikowską, a także z Emanuelem Elbingerem, Karolem Galińskim i Henrykiem Mellerem oraz z dwojgiem rozmówców, którzy postanowili zachować anonimowość. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim losów ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej oraz w PRL. Tom został poprzedzony wstępem zarysowującym problem Zagłady na ziemiach polskich oraz miejsca mniejszości żydowskiej w PRL.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry