Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981

  • Okładka
    Okładka

Filip Gańczak, Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981, Warszawa 2017, 280 s. + 16 s. wkł. zdj., (seria „Monografie”, tom 129), ISBN 978-83-8098-251-2

Czy w latach 1980–1981 władze NRD szykowały się do interwencji zbrojnej w Polsce, by powstrzymać rewolucję „Solidarności”? Dlaczego Erich Honecker bał się „polskiej choroby”? W jaki sposób wschodnioniemieckie resorty siłowe pomogły Wojciechowi Jaruzelskiemu w podjęciu decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego?

Polski nie oddamy to błyskotliwa analiza polityki Niemieckiej Republiki Demokratycznej w czasie przełomowych wydarzeń w PRL – od strajków sierpniowych po 13 grudnia 1981 r. Autor przeprowadził skrupulatną kwerendę w archiwach, wnikliwej analizie poddał też źródła drukowane. Monografia nie tylko porządkuje dotychczasowe ustalenia badaczy, lecz także znacząco poszerza wiedzę o NRD i najnowszej historii Polski.

***

W Niemczech ukazało się tłumaczenie książki nakładem wydawnictwa Ferdinand Schöningh: Filip Ganczak, „Polen geben wir nicht preis”. Der Kampf der DDR-Führung gegen die Solidarność 1980/81, Paderborn, ISBN: 978-3-506-70428-3, Omówienie we „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pióra prof. Hermanna Wentkera z Instytutu Historii Najnowszej (IfZ) w Monachium.

 

IPNtv: Promocja książki Filipa Gańczaka Polski nie oddamy...

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry