Nawigacja

Książki

Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 1, 1945–1956

Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 1, 1945–1956, red. Michał Siedziako, Zbigniew Stanuch i ks. Grzegorz Wejman, Szczecin 2016, 260 s., ISBN 9788365574060

Historia Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim – szczególnie okres bezpośrednio po II wojnie światowej – zasługuje na wnikliwe zainteresowanie badaczy. Zmiany terytorialne będące efektem decyzji światowych mocarstw i wynikające z tego faktu migracje ludności, organizacja życia na terenach należących przed wojną do Niemiec, tworzenie administracji państwowej i kościelnej, budowanie w społeczeństwie poczucia tożsamości narodowej – to tylko wybrane zachodzące wówczas procesy, w których Kościół katolicki brał aktywny udział. Próbę opisu jego działalności i roli w tym czasie podjęli autorzy prezentowanego tomu studiów, na który w większości składają się artykuły przygotowane na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956”, zorganizowanej w maju 2015 r. przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. W publikacji jednak znalazły się także teksty, które nie były wówczas referowane. 

Praca w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry