Nawigacja

Książki

Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej

  • Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej
    Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej

Anna Mazurkiewicz, Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej 1948–1954, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Gdański, Warszawa–Gdańsk 2016, 544 s., (seria „Monografie”, t. 121), ISBN 978-83-8098-072-3

Autorka analizuje proces kształtowania się amerykańskiej polityki wobec uchodźców politycznych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których władzę w latach czterdziestych przejęli komuniści. W latach 1948–1954 wypracowano mechanizmy współpracy, które umożliwiły Amerykanom wykorzystanie potencjału uchodźców politycznych, a środkowoeuropejskim opozycjonistom lat czterdziestych dały szanse kontynuowania działalności na rzecz „ujarzmionych narodów”. Po raz pierwszy w polskiej historiografii losy uchodźców politycznych, którzy współpracowali z Amerykanami, zostały przedstawione w szerokim spektrum obejmującym różne obszary badawcze: powojenne migracje, politykę amerykańską pierwszej dekady zimnej wojny, kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego USA, dzieje amerykańskiego antykomunizmu, zagadnienia związane z kształtowaniem opinii publicznej i rozwojem propagandy. Dzięki temu książka nie tylko ukazuje miejsce, jakie w zimnowojennej taktyce amerykańskiej zajmowali uchodźcy polityczni z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale też wyjaśnia złożone uwarunkowania prowadzonej przez nich działalności.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Polska emigracja polityczna 1939–1990).

Dr Anna Mazurkiewicz (Uniwersytet Gdański) jest autorką monografii i artykułów poświęconych amerykańskiej dyplomacji i prasie w kontekście relacji amerykańsko-polskich po II wojnie światowej. Jej zainteresowania badawcze obejmują działalność uchodźców politycznych z Europy Środkowo-Wschodniej w USA, w tym szczególnie dzieje Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych. W jej dorobku naukowym znajdują się także opracowania i redakcje prac zbiorowych z zakresu dziejów migracji.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry