Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie, tom 3: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności w latach 1950-1975

  • Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie, tom 3: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności w latach 1950-1975
    Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie, tom 3: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności w latach 1950-1975

Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie, tom 3: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności w latach 1950-1975, red. Rafał Łatka, Warszawa 2023, 480 s., ISBN 978-83-8229-798-0

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

Trzeci tom serii „Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie” jest kolejną publikacją mającą na celu opisanie: struktur, działalności i pracowników aparatu wyznaniowego Polski ludowej oraz wybranych aspektów jego działalności w latach 1950‒1975. Artykuły w nim zamieszczone przybliżają funkcjonowanie aparatu wyznaniowego, przede wszystkim na poziomie wojewódzkim.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry