Nawigacja

Książki

Opór, przystosowanie czy współpraca? Obywatele II Rzeczypospolitej wobec okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939–1941

  • Opór, przystosowanie czy współpraca? Obywatele II Rzeczypospolitej wobec okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939–194
    Opór, przystosowanie czy współpraca? Obywatele II Rzeczypospolitej wobec okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939–194

Opór, przystosowanie czy współpraca? Obywatele II Rzeczypospolitej wobec okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939–1941, red. Piotr Kardela, Krzysztof Sychowicz, Jarosław Wasilewski, Białystok–Warszawa 2023, 284 s., ISBN 978-83-8229-660-0

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego: II wojna światowa i okupacje ziem polskich 1939–1944/45

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku, tom 58

W książce umieszczono dwanaście artykułów, które odnoszą się do różnych aspektów okupacji sowieckiej wschodnich ziem II RP. Większość tekstów dotyczy represji sowieckich wobec obywateli polskich. Część opisuje przedstawicieli mniejszości narodowych i wyznaniowych. Zasadniczo wszystkie poświęcone są zagadnieniom, które w okresie Polski Ludowej nie mogły być przedmiotem rzetelnych badań naukowych.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry