Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Sojusz Piłsudski–Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej

  • Sojusz Piłsudski–Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej
    Sojusz Piłsudski–Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej

Sojusz Piłsudski–Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej, pod redakcją Tomasza Stępniewskiego, Artura Góraka i Marcina Kruszyńskiego, IPN, Instytut Europy Środkowej,
Warszawa 2020, 272 s., ISBN 978-83-8229-083-7

W kwietniu 1920 r., w przeddzień wyprawy kijowskiej, Rzeczpospolita Polska zawarła sojusz z Ukraińską Republiką Ludową. Publikacja Sojusz Piłsudski–Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej  to monografia zbiorowa, zawierająca teksty historyków z Polski, Ukrainy i Rosji. Redaktorzy tomu chcieli oddać głos historiografiom wywodzącym się z państw spadkobierców głównych aktorów wydarzeń oraz przybliżyć ducha tamtych czasów, jednak we współczesnej odsłonie. Autorzy prezentują najbardziej aktualne badania nad tematem, omawiają znaczenie porozumienia, powody, które skłoniły każdą ze stron do jego podpisania, i wszechstronnie opisują okoliczności jego zawarcia.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry