Nawigacja

Książki

Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny

  • Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego
    Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego

Bp Mariusz Leszczyński, Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, 1082 s.  + mapa, ISBN 978-83-8098-328-1   

Seria wydawnicza „Słowniki”, t. 7                          

Słownik zawiera 636 biogramów księży wyświęconych do 1945 r., którzy w latach 1939–1959 zostali zmuszeni do opuszczenia terytorium archidiecezji lwowskiej, z powodu II wojny światowej i przyczyn politycznych zaistniałych po jej zakończeniu. Autor w swojej pracy oparł się głównie na materiałach przechowywanych w archiwach diecezjalnych i zakonnych oraz na źródłach drukowanych i opracowaniach. 

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.       

do góry