Nawigacja

Książki

Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego

  • Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego
    Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego

Bp Mariusz Leszczyński, Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, Warszawa 2020, 1120 s., ISBN 978-83-8098-328-1                             

Słownik zawiera 636 biogramów księży wyświęconych do 1945 r., którzy w latach 1939–1959 zostali zmuszeni do opuszczenia terytorium archidiecezji lwowskiej, z powodu II wojny światowej i przyczyn politycznych zaistniałych po jej zakończeniu. Autor w swojej pracy oparł się głównie na materiałach przechowywanych w archiwach diecezjalnych i zakonnych oraz na źródłach drukowanych i opracowaniach.                      

do góry