Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny

  • Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego
    Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego

Bp Mariusz Leszczyński, Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, 1082 s.  + mapa, ISBN 978-83-8098-328-1   

Seria wydawnicza „Słowniki”, t. 7                          

Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w 1939 r. liczyła 754 kapłanów diecezjalnych. W czasie II wojny światowej zginęło 92 kapłanów tej archidiecezji. Po decyzjach w kwestii granic państwowych podjętych przez wielkie mocarstwa w Jałcie w 1945 r. 94,5 proc. obszaru archidiecezji lwowskiej pozostało na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, a tylko 5,5 proc. w Polsce. Duchowieństwo i wierni byli wywożeni głównie na Ziemie Zachodnie i Północne, przede wszystkim do administratur apostolskich w Gorzowie Wielkopolskim, Opolu i Wrocławiu. Za ludnością szli kapłani, którzy po sugestiach metropolity lwowskiego abp. Eugeniusza Baziaka ewakuowali się dopiero wtedy, gdy cała parafia lub większa jej część decydowała się na wyjazd.

Publikacja zawiera 636 biogramów księży wyświęconych do 1945 r., którzy w latach 1939–1959 zostali zmuszeni do opuszczenia terytorium archidiecezji lwowskiej. Autor w swojej pracy oparł się głównie na materiałach przechowywanych w archiwach diecezjalnych i zakonnych oraz na źródłach drukowanych i opracowaniach. Ocalił od zapomnienia duchowych przewodników tysięcy wiernych.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.       

do góry